Projektai

Kas tai? Kaip galėčiau dalyvauti?

15

Bendruomenės projektas „Smagus laikas būti kartu“ – pradėtas įgyvendinti 2014 m. balandžio mėnesį, vyksta  balandžio – gegužės mėnesiais. Skirtas šeimos ir įstaigos bendradarbiavimo ir bendravimo skatinimui bei bendrų idėjų ir veiklų įgyvendinimui.  Tėvams dalyvaujant vaiko veikloje: vaikai tampa veiklesni, smalsesni, o tai tiesiogiai siejasi su geresniais jų pasiekimais. Tėvų domėjimasis vaikų veikla skatina vaikų motyvaciją labiau įsitraukti į ugdymo(si) procesą. Tėvai daugiau sužino apie vaikų raidą, jos ypatumus, tinkamo auklėjimo ir ugdymo ypatumus. Pedagogai ir tėvai dalinasi ugdymo(si) metodais, stiprina savitarpio pasitikėjimą.

Kaip dalyvauti: kiekvieno vaikučio šeima balandžio mėnesį gauna laišką, kuriame pateikia idėjas veiklai grupėje, lauke, už įstaigos ribų.

 

Gerosios patirties sklaidos projektas „Mano sėkminga patirtis įstaigos tobulėjimui“ – pradėtas įgyvendinti 2011 m. rugsėjo mėnesį, vyksta ištisus mokslo metus. Šis projektas skirtas visiems, kurie  nori sistemingai gilinti savo žinias, palaikyti įgūdžius, bei pasidalinti įgytomis kompetencijomis. Bei tiems, kurie nori atsipalaiduoti ir „įkvėpti” teigiamos nuotaikos.

 

Pagrindinis principas:  „Mano žinios ir įgūdžiai – Tavo asmeniniam tobulėjimui“.

 

Kaip dalyvauti: Veiklą gali organizuoti kiekvienas norintis lopšelio-darželio „Pilaitukas“ bendruomenės narys, atsižvelgdamas į  projekto aprašą.

54

 

454

Projektas „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“ – pradėtas įgyvendinti 2012 m. vasario mėnesį, vyksta vasario mėnesį. Didžiausias dėmesys skiriamas vaikų fizinės sveikatos stiprinimui (kūno kultūra, mankštos, buvimas lauke, smulkioji ir stambioji motorika, sportinės varžybos ir pan.) sveikam maitinimuisi (maistas, sveiko maisto piramidė, salotų gamyba, sveikuoliška arbata ir pan.) bei higienos įgūdžiams, stalo etiketas, apranga, švara ir pan.). Kiekvienais mokslo metais bendru susitarimu išskiriamos projekto prioritetinės kryptys.

Kaip dalyvauti: dalyvauja visos grupės, pedagogai Jus mielai informuos kaip įsitraukti į šias veiklas.

 

Projektas „Tėvai – tėvams“ – pradėtas įgyvendinti 2015 m. rugsėjo mėnesį, vyksta ištisus mokslo metus. Tai nauja idėja ir galimybė atskleisti savo žinias ir talentus kitiems. Tėvai vieni kitiems padeda išmokti kažko naujo bei bendrauja.

Kaip dalyvauti: reikia tik iniciatyvos ir noro dalintis, pedagogai Jus mielai informuos kaip įsitraukti į šį projektą.

 

45

Projektas „Idėjų padėjėjų bankas“ – pradėtas įgyvendinti 2014 m. rugsėjo mėnesį, vyksta ištisus mokslo metus. Įstaigos pedagogai dalijasi sukaupta metodine literatūrą, pagamintomis vaizdinėmis priemonėmis su kolegėmis. Metodinės priemonės kaupiamos bibliotekoje, kad kiekvienam pedagogui ar specialistui būtų pasiekiama metodinė literatūra bei priemonės darbui su vaikais.

Kaip dalyvauti: atnešti į įstaigos biblioteką metodinės literatūros, metodinių – vaizdinių priemonių.

 

Projektas „Edukacinė talka“  – pradėtas įgyvendinti 2014 m. rugsėjo mėnesį, vyksta ištisus mokslo metus. Tėvai gamina (siuva, mezga, piešia, lipdo…) priemones vaikų veiklai: pirštukines lėles, vaisius ir daržoves, matematikai bei kalbai įtvirtinti skaičius, užduotėles, raideles… Kodėl šis projektas naudingas:  įvairovė pasirinkime, tėvai tampa aktyviais dalyviais, kuriama bendruomenė: pedagogai – vaikai  – tėvai.

Kaip dalyvauti: pasiteirauti grupės pedagogo kokias edukacines priemones gaminti nuspręsta grupės tėvų susirinkimo metu.

5564

 

Tarpinstitucinis mentorystės projektas „Ugdymo kokybę skatinantys veiksniai: partnerystė, veikla, refleksija”. Pradėtas įgyvendinti 2014 m. rugsėjo mėnesį, vyksta ištisus mokslo metus. Tikslas – bendradarbiauti su Vilniaus miesto lopšeliais-darželiais „Medynėlis“ ir „Gilužis“ skatinant pedagogų kompetencijų plėtotę, taikant inovatyvias ugdymo(si) formas. Dalyvauti, organizuoti seminarus, konferencijas, dalintis gerąja patirtimi.

Kaip dalyvauti: dalyvauja pedagogai/specialistai, atsižvelgdami į įstaigų pasirašytus bendradarbiavimo planus.

Projektas „Draugystės tiltas: aš kalbu lietuviškai, rusiškai, lenkiškai“ – pradėtas įgyvendinti 2014 m. rugsėjo mėnesį, vyksta ištisus mokslo metus, kurio pagrindinis tikslas pabrėžti kiekvienos šeimos savitumą ir unikalumą, skatinti bendravimą tarp grupių bei stiprinti vaikų norą dalintis savo kultūros vertybėmis.
Kaip dalyvauti: pasiteirauti grupės pedagogo kokia šių metų veiklos kryptis, kam skiriamas dėmesys ir pagal galimybes prisidėti (galima atnešti tautinių simbolių, ateiti ir papasakoti apie tradicijas, papročius, organizuoti Kalbų dienas….)