Konferencijos, seminarai

2017 – 2018 m.m. įstaigoje organizuotos konferencijos-seminarai pedagogams/specialistams/tėvams

 

 

Vilniaus lopšelyje darželyje „Pilaituks“ vyksta paskaitų – diskusijų ciklas pedagogams ir auklėtojų padėjėjoms:  „Pedagogų ir auklėtojų padėjėjų kompetencijų stiprinimas, įtraukiojo ugdymo sąlygomis“. Paskaitų – diskusijų ciklą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.  Paskaitų – diskusijų organizatoriai:  VšĮ „Vaikų ugdymas“ vadovė dr. Sigita Burvytė ir lopšelis – darželis „Pilaitukas“.

Paskaitų – diskusijų metu pedagogai ir auklėtojų padėjėjos kursis savąjį žinojimą apie vaikų harmoningų ugdymo(si) sąlygų sukūrimą, sieks pažinti save bei vaikus, sprendžiant problemines vaikų ugdymo(si) situacijas. Praktinių užsiėmimų metu pedagogai susikurs pozityvius vaikų ugdymo(si) metodus ir gebės juos pritaikyti kasdieninėse vaikų ugdymo(si) situacijose.

Paskaitos – diskusijos temos:

Kovo 6 d. – Auklėtojų  bei auklėtojų padėjėjų pareigos ir atsakomybė. Komandinis darbas.

Kovo 13 d. – Alfa kartos vaikų pažinimas. Laimingo ir savarankiško žmogaus ugdymas vaikystėje.

Kovo 21 d. – Mikroklimato kūrimas darželyje: bendravimo su šiuolaikiniais vaikais, jų tėvais bei pedagogų tarpusavio santykių ypatumai.

Kovo 27 d. – Pedagogų ir auklėtojų padėjėjų  vaidmuo ugdant alfa kartos vaikus.

Balandžio 10 d. – Darbas su ypatingais vaikais ir jų tėvais bei kitais bendruomenės nariais. Kritika ir pagyrimai. Kodėl dauguma vaikų jaučiasi neįvertinti?

Balandžio 17 d. – Bendradarbiavimas su tėvais valdant  sudėtingas vaikų ugdymo(si) situacijas.

2017 m. gruodžio 8 d.  ir 2018 m.  vasario 22 dieną mūsų įstaigos pedagogams buvo  organizuojamos PPT tarnybos psichologo Tomo Kelpšos paskaitos temomis„Smurtas vaiko aplinkoje“ bei „Ypatingos pagalbos reikalaujantis vaikas“.

 

 

2016 – 2017 m.m. įstaigoje organizuotos konferencijos-seminarai pedagogams/specialistams/tėvams

 

2017 m. kovo 9 d. įgyvendinant tarpinstitucinį projektą „Ugdymo kokybę skatinantys veiksniai: partnerystė, veikla, refleksija” organizuotas seminaras Vilniaus lopšelių – darželių „Pilaitukas“ ir „Gilužis“ pedagogams ir specialistams. Tema: „Pedagogų darbo su tėvais specifika pagal emocinio intelekto kriterijus“, vedė lektorė Mg. Gintarė Visockė.

 

2016 m. lapkričio 3 d. įgyvendinant tarpinstitucinį projektą „Ugdymo kokybę skatinantys veiksniai: partnerystė, veikla, refleksija” organizuotas seminaras Vilniaus lopšelio – darželio „Pilaitukas“ pedagogams ir specialistams. Tema: „Pirštų žaidimai ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“, vedė lopšelio – darželio „Medynėlis“ meninio ugdymo pedagogė Lina Kašauskienė

20161103_132741
20161019_123512

2016 m. spalio 19  d. organizuotas seminaras „Tarptautinės programos „eTwinning“  veiklos mažųjų ugdyme“ Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo pedagogams, kuriame dalyvavo Vilniaus miesto lopšelių-darželių ,,Pilaitukas“, „Gilužis”, „Gintarėlis”, „Medynėlis” ir „Krivūlė”  priešmokyklinio ugdymo pedagogės ir administracijos darbuotojos. Seminaro moderatorės: programos „eTwinning“ ambasadorė Utenos regione Loreta Tarvydienė ir lopšelio – darželio „Krivūlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aida Makutėnienė. Plačiau.

 

p1150871

2016 m. spalio 12 d. įgyvendinant tarpinstitucinį projektą „Ugdymo kokybę skatinantys veiksniai: partnerystė, veikla, refleksija” organizuotas seminaras Vilniaus miesto lopšelių – darželių „Medynėlis“, „Puriena“, „Saulėgrąža“, „Krivūlė“ darželio – mokyklos „Berželis“ ir  „Vilija“ pedagogams bei administracijos atstovams. Diskutuota tema: išbandytos bendradarbiavimo formos su tėvais (globėjais) Vilniaus lopšelyje – darželyje „Pilaitukas“  (pranešėjai: vyresnioji auklėtoja  Virginija Dagilienė, vyresnioji auklėtoja  Inga Bogdevič, auklėtoja Dovilė Piedzevičiūtė, auklėtoja S. Norvilienė). Seminaro moderatorė Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Krištolaitytė.

 

2015 – 2016 m.m. įstaigoje organizuotos konferencijos-seminarai pedagogams/specialistams/tėvams

 

2016 m. balandžio 1 d. įgyvendinant tarpinstitucinį projektą „Ugdymo kokybę skatinantys veiksniai: partnerystė, veikla, refleksija” organizuotas seminaras Vilniaus miesto lopšelio – darželio „Medynėlis“ pedagogams, apie ankstyvojo amžiaus (1,5 – 3 m.) vaikų ugdymą (pranešėjai: auklėtoja Aurelija Rėkašiūtė, vyresnioji auklėtoja  Inga Bogdevič, auklėtoja  Ona Opuchovič, auklėtoja Dalia Miklušienė). Seminaro moderatorė Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Krištolaitytė.

P1160191
 

2016 m. kovo 16 d. vyko respublikinė konferencija „Priešmokyklinis ugdymas: dabartis ir perspektyvos“ organizuota kartu su Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacija. Pranešimus skaitė: LEU dr. Milda Brėdikytė ,,Kaip žaidžia mūsų šešiamečiai“,  LEU dr. Sigita Burvytė „Priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumai ir jų raiška“, Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“  ,,Pilaitukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės Raminta Užusienienė ir Sigita Norvilienė ,,Ugdymuisi patraukli aplinka priešmokyklinio amžiaus vaikui“ ir ŠMM vyr. specialistė   Laima Jankauskienė „Priešmokyklinis ugdymas: kas, kodėl, kaip?“.

3 2
1  

2016 m. kovo 9 d. įgyvendinant tarpinstitucinį projektą „Ugdymo kokybę skatinantys veiksniai: partnerystė, veikla, refleksija” organizuotas seminaras Vilniaus miesto lopšelių – darželių „Medynėlis“ ir „Coliukė“ pedagogams. Aptartos temos: interaktyvių metodų taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje bei išbandytos bendradarbiavimo formos su tėvais (globėjais) Vilniaus lopšelyje – darželyje „Pilaitukas“  (pranešėjai: auklėtoja metodininkė R. Užusienienė, vyresnioji auklėtoja  Virginija Dagilienė, vyresnioji auklėtoja  Ramunė Cerebiejienė, vyresnioji auklėtoja  Inga Bogdevič, auklėtoja Dovilė Piedzevičiūtė, auklėtoja S. Norvilienė). Seminaro moderatorė Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Krištolaitytė.

 


2014 – 2015 m.m. įstaigoje buvo organizuotos 3 konferencijos-seminarai pedagogas/specialistams/tėvams. 

 

2015 m. balandžio 22 d. Vilniaus miesto pedagogams, tėvams, specialistams „Šiuolaikiška, aktyvi ir kūrybiška – ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir tėvų partnerystė” (pranešėjai: auklėtoja S. Norvilienė, vyresnioji auklėtoja R. Užusienienė, ugdytinių mamos A. Valančauskienė ir J. Siomina; stendinių pranešimų rengėjai V. Ibelhautienė ir I. Višniakova; bei Vilniaus miesto pedagogai). Konferencijos moderatorės: Všį „Vaikų ugdymas“ direktorė, LEU SEF Socialinio ugdymo katedros vedėja doc. dr. Sigita Burvytė. Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Krištolaitytė.

5

2015 m. kovo 3 d. Vilniaus miesto logopedams ir pedagogams

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikų rišliosios kalbos ypatumai. Metodikos pristatymas“

(pranešėjai: logopedė B. Brazdauskienė, vyresnioji auklėtoja R. Užusienienė; vyresnioji auklėtoja V. Dagilienė; įstaigos pedagogai pristatė į parodą priemonės rišliosios kalbos ugdymui).

Pristatyta Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ logopedės metodininkės Benediktos Brazdauskienė sudaryta knyga „Žaidimėlį žaisim“.

 

3 4

2014 m. lapkričio 26 d. šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogams „Dalinamės darbo patirtimi“

(pranešėjai: šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogai).

2 1