Finansinės ataskaitos

 

“Pilaituko” 2 procentų paramos gavimo ir naudojimo tvarka.

 

Vilniaus lopšelis – darželis „Pilaitukas“ yra finansiškai nesavarankiška įstaiga ir naudoja išteklius pagal steigėjo patvirtintas biudžeto programos sąmatas. Lopšelis – darželis finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės lėšų ir gyventojų 2 % pajamų mokesčio lėšų. Darželio finansines operacijas atlieka Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga “Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita”.

Mokymo lėšų ir Mokesčio už vaiko ugdymą lėšų panaudojimo ataskaita 2020 m.

Mokinio krepšelio ir Mokesčio už vaiko ugdymą lėšų panaudojimo ataskaita 2019 m.

Mokinio krepšelio ir Mokesčio už vaiko ugdymą lėšų panaudojimo ataskaita 2018 m.

Mokesčio už vaiko ugdymą lėšų panaudojimo ataskaita 2017 m.

 

Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų panaudojimo ataskaita 2020 m.

Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų panaudojimo ataskaita 2019 m.

Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų panaudojimo ataskaita 2018 m.

Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų panaudojimo ataskaita 2017 m.

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. III ketv.

 

Finansinės būklės ataskaita 2020 m.

Finansinės būklės ataskaita 2019 m.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m.

Finansinės būklės ataskaita 2015 m.

 

 

Papildomų lėšų pritraukimas