Darželio darbuotojai

Darželio direktorė Rasita Gylienė

 

Direktorės nuotrauka

Remiantis švietimo teisės aktais, šiuolaikinės vadybos mokslu, modernaus švietimo tendencijomis, užtikrinu vienodas galimybes pasiekti aukščiausią ugdymo kokybę, sudarant vienodas sąlygas vaikų saviraiškai, kultūrinei ir pažintinei veiklai.
Kartu su įstaigos bendruomene rengiu ir dalyvauju miesto ir šalies lygio projektuose, taip, kad jie būtų panaudoti įstaigos plėtros gerinimui. Tobulinu ir įgyvendinu įstaigos veiklos strategiją, tėvų švietimo ir informacijos poreikius tenkinančią sistemą, kuri tenkina tėvų, vaikų ir bendruomenės lūkesčius bei poreikius.
Inicijuoju bendravimą ir bendradarbiavimą su įvairiais socialiniais partneriais, savivaldybės ir šalies lygmeniu, organizuoju ryšių su socialiniais partneriais užmezgimą, sutarčių pasirašymą.

 

Siekis būti bendruomeniškais, įžvalgiais, nuolat tobulėjančiais – tai vertybės, kurias nuolat brandiname lopšelyje – darželyje „Pilaitukas“ . Juk čia ugdome savo tradicijų tęsėjus, ambicijų autorius – mūsų ateities kūrėjus. Kiekvieno bendruomenės nario atsakomybė užtikrinti vaikų ugdymą aukščiausiu lygiu.
Mūsų įstaiga prisideda prie laimingiausio žmogaus gyvenimo laikotarpio- vaikystės.

Direktorė Rasita Gylienė

Darželio direktorės gyvenimo aprašymas

Direktorės metinės veiklos užduotys

 

Darželio darbuotojai

 

Darželio Darbo taryba:

Inga Četrauskienė

Ramunė Cerebiejienė

Sigita Norvilienė

 

 

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
Administracija
Lilija Dževeckaja

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt

Danuta Pileikienė

 

 Direktorės pavaduotoja ūkiui  Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt

Inga Četrauskienė

 

 Sekretorė  Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt

Miglė Kovalevskytė  Dietistė Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Anželika Guižauskienė

(vaiko priežiūros atostogos)

 Visuomenės sveikatos priežiūrosspecialistė – dietistė Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Janina Šnirienė

 

 Sandėlininkė Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt

Pedagoginiai darbuotojai
Benedikta Brazdauskienė  Logopedė  Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt

Edita Mečkovskienė

(vaiko priežiūros atostogos)

Meninio ugdymo pedagogė  Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt

 Svetlana Barkovskaja Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Inga Bogdevič Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Donata Bartoševičienė  Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Ramunė Cerebiejienė  Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Vita Ibelhauptienė Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Ivona Derugo

(vaiko priežiūros atostogos)

Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Gintarė Juozaitytė Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Tatjana Levina Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Dalia Miklušienė

(vaiko priežiūros atostogos)

Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Liudmila Nikolajeva Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt

Kristina Nikolskaja Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Dovilė Lavrinovič Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Ona Opuchovič Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Renata Oleičenko Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt

Julija Pipilevič

(vaiko priežiūros atostogos)

Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Miroslava Romankevič Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt

Lilija Ščitienė Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Renata Stankevič Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Jūratė Stankevičiūtė Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt

Natalija Šukelovič Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Irena Valiukevičienė Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Irina Višniakova Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Vaida Vitkauskienė Auklėtoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Sigita Norvilienė  Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Virginija Dagilienė  Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt

Techninis personalas
Jadvyga Antanaitienė  Auklėtojos padėjėja  Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt

 Irena Baracevičienė  Auklėtojos padėjėja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Dalia Dainienė  Auklėtojos padėjėja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Svetlana Donskova  Auklėtojos padėjėja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Virginija Milienė Auklėtojos padėjėja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Rasa Jakučiūnienė Auklėtojos padėjėja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Virginija Garbinčienė Auklėtojos padėjėja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Ana Krasauskienė Auklėtojos padėjėja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Vilija Ringaitienė Auklėtojos padėjėja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Irena Puzyna Auklėtojos padėjėja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt

Leokadija Zujeva Auklėtojos padėjėja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Renata Meliauskienė Auklėtojos padėjėja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Margarita Balkevič Virėja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Natalija Šmyt Virėja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Loreta Gindvilienė Virėja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Teresa Narvoiš Skalbėja – valytoja Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Nijolė Platakienė Kiemsargė Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Juozas Pališauskas Sargas Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Darius Četrauskas Sargas Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt 

Romas Platakys Sargas – pagalbinis darbininkas Tel. 85 250 5715

rastine@pilaitukas.vilnius.lm.lt