Bendrosios žinios

Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“ įsteigtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1 – 6223.
Darželio veiklos pradžia – 2008 m. rugsėjo 24 d.
Institucijos grupė – ikimokyklinė įstaiga – 3112, tipas – lopšelis-darželis – 3112, juridinis statusas-juridinis asmuo – 1, identifikavimo kodas – 301879757
Darželio priklausomybės tipas – savivaldybės, kodas 2.
Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas, rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis, kodas – 801010.
Darželio steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas – 111109233, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius, kodas – 9163147, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Ugdymo forma – dieninė.
Ugdymo kalba – lietuvių, lenkų, rusų.
Įstaigos struktūra:
– ankstyvojo amžiaus 1,5 – 3 m. amžiaus vaikams – 3 grupės (vienoje iš jų ugdymas vyksta lenkų kalba);
– ikimokyklinio amžiaus 3 – 6 m. vaikams – 8 grupės (iš jų dvejose grupėse ugdymas vyksta rusų, lenkų kalbomis);
– priešmokyklinio amžiaus 6 – 7 m. – 2 grupės.
Įstaigoje ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos, steigėjo norminiais teisės aktais. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa, metine veiklos programa. Rašomi ilgalaikiai ugdomosios ir organizacinės veiklos metiniai planai bei individualūs grupių ugdomosios veiklos planai.
Ugdymo tikslas – aktyvus, smalsus, kūrybiškas, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, pasitikintis savimi, motyvuotas pažinti ir mokytis, pasiekęs optimalios fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo brandos, gebantis adaptuotis kintančioje aplinkoje vaikas.