Apie darželį

 

  • Didžiuojamės sukurtais įstaigos simboliais: logotipu, himnu, vėliava.
  • Klausomės įrašyto vaikų dainelių kompaktinio disko.
  • Džiaugiamės turėdami savo įstaigos sceninius rūbus – tautiniai ir koncertiniai kostiumai.
  • Leidžiami ir kasmet laukiami įstaigos laikraštukai „Pilaituko žinios“.

MŪSŲ LAIKRAŠTUKAI

?????????????

Pilaituko žinios Nr. 1

Pilaituko žinios Nr. 2

Pilaituko žinios Nr. 3

Pilaituko žinios Nr. 4

 

HIMNAS

(žodžiai ir muzika Ilonos Linkevičiūtės)

Ar matei tenai nuo kelio

Netoli ramaus miškelio

Raudonųjų plytų namas

Kur maži vaikai gyvena

Pilaitukas jis vardu

Džiaugsmas šių mažų gražių vaikų

Neliūdėk, ateik ir tu

Rasi čia gerų draugų

Pilaituk, Pilaituk

Mūs geriausias draugas būk

Daugel metų tu gyvuok

Džiaugsmą, laimę dovanok

Pasakėlės ir knygelės

Dėdė miegas ir sapnelis

Juokas, šypsena, daina

Ir auklyčių šiluma

Nieko mums čionai nestinga

Vaikiška čia laime sninga

Lyg drugeliai mes plasnojam

Po vaikystės gražų sodą