Apie mus

VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO “PILAITUKAS” SAVITUMAS

  Lopšelis – darželis ,,Pilaitukas“ įsteigtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-623. Įstaiga įsikūrusi Vilniaus miesto Pilaitės mikrorajone, I. Kanto al.7a.
Darželio veiklos pradžia – 2008 m. lapkričio 4 diena. Buvo atidarytos 8 grupės (3 grupės trimečiams vaikams ir 5 grupės keturmečiams bei penkiamečiams). Į pirmąsias aštuonias grupes pateko 2003-2005 metų gimimo vaikai. Iš viso šias grupes lankė 145 vaikai.
Šiuo metu veikia 13 grupių: 3 ankstyvojo amžiaus grupės, 6 ikimokyklinio amžiaus grupės, 2 mišrios grupės, 2 priešmokyklinio amžiaus grupės. Ugdymo kalba – lietuvių, lenkų, rusų.

2018 m. gruodžio 1 d. lopšelio-darželio “Pilaitukas” filialas pradėjo veiklą, adresu Įsruties g. 27-101. Darželyje veikia 3 grupės, lietuvių ugdomąja kalba.

2020 m. rugsėjo 1 d. lopšelio-darželio “Pilaitukas” filialas pradėjo veiklą, adresu Vydūno g. 2-57A. Darželyje veikia 2 ankstyvojo amžiaus grupės, lietuvių ugdomąja kalba.
 

 Darželio tikslas – bendradarbiaujant su šeima ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje. Bendradarbiavimo formos su tėvais.
Ugdymo procesą darželyje organizuoja kompetentingi, aukštos kvalifikacijos pedagogai, kurie savo darbe vadovaujasi demokratišku darbo stiliumi, taiko modernias ugdymo technologijas.
Puoselėjamos darželio bendruomenės vertybės: pareiga, asmeninis tobulėjimas, pagarba, tolerancija, kūrybiškumas, geranoriškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas. Etikos kodeksas.

   Misija – gimtosios kultūros erdvėje ugdyti XXI amžiaus pilietį – harmoningą, sąmoningą, kultūringą, socialiai aktyvų bei įvaldžiusį šiandienos ikimokyklinukui būtinas kompetencijas ir trokštantį jas plėtoti.

     Vizija – smalsios, kuriančios, bendraujančios, savarankiškos, jautrios ir pagarbios asmenybės ugdymas.

  • Didžiuojamės sukurtais įstaigos simboliais: logotipu, himnu, vėliava.
  • Klausomės įrašyto vaikų dainelių kompaktinio disko.
  • Džiaugiamės turėdami savo įstaigos sceninius rūbus – tautiniai ir koncertiniai kostiumai.
  • Leidžiami ir kasmet laukiami įstaigos laikraštukai „Pilaituko žinios“.

MŪSŲ LAIKRAŠTUKAI

 

?????????????

Pilaituko žinios Nr. 1

Pilaituko žinios Nr. 2

Pilaituko žinios Nr. 3

Pilaituko žinios Nr. 4

Pilaituko žinios Nr. 5

Kačiukų gr. “Mažasis tyrinėtojas”

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 2019 – 2020 m. m

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 2018 – 2019 m. m.  

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 2016 – 2017 m. m.  

 

HIMNAS

Ar matei tenai nuo kelio,

Netoli ramaus miškelio,

Raudonųjų plytų namas,

Kur maži vaikai gyvena.

 

Pilaitukas jis vardu,

Džiaugsmas šių mažų gražių vaikų,

Neliūdėk, ateik ir tu,

Rasi čia gerų draugų.

 

Pilaituk, Pilaituk,

Mūs geriausias draugas būk!

Daugel metų tu gyvuok,

Džiaugsmą, laimę dovanok.

 

Pasakėlės ir knygelės,

Dėdė miegas ir sapnelis,

Juokas, šypsena, daina,

Ir auklyčių šiluma.

 

Nieko mums čionai nestinga,

Vaikiška čia laime sninga,

Lyg drugeliai mes plasnojam,

Po vaikystės gražų sodą.

 

Eiti kartu – tai pradžia, būti kartu – tai progresas,

Spręsti kartu – tai vienybė,  dirbti kartu – tai sėkmė! (Henry A. Kissinger)