Vadovo veiklos ataskaita 2020 m.

Vadovo veiklos ataskaitos ir vertinimo forma 2020 m.

 

Komentarus ir pasiūlymus siųsti įstaigos tarybos pirmininkei Lilijai Dževeckajai el. paštu – dzeveckaja.pilaitukas@gmail.com (ne vėliau kaip iki sausio 30 d.).