Bendruomenės gerumo akcija „Pasirūpinkime paukšteliais“

Lapkričio 1 dieną Vilniaus lopšelyje – darželyje buvo paskelbta gerumo akcija „Pasirūpinkime paukšteliais“. Šios akcijos tikslas – stiprinant grįžtamąjį ryšį su ugdytiniais ir jų šeimos nariais, ugdyti kūrybinius gebėjimus ir meilę gamtai bei ekologinį sąmoningumą, naudojant antrines žaliavas. Dalyviai turėjo pagaminti lesyklėlę iš pasirinktų medžiagų. Daugiausiai tai buvo antrinės žaliavos: buteliai, kartonas, maisto pakuotės, vienkartiniai indai ir kt.
Startavus akcijai nustebino dalyvių gausa ir noras įsitraukti, todėl numatytas darbų pateikimo terminas iki gruodžio 1 dienos, buvo pratęstas iki gruodžio 11d. Akcijoje sudalyvavo 11 darželio grupių, 37 darželio bendruomenės nariai. Džiugu, kad į akciją įsitraukė ne tik ugdytiniai, bet ir pedagogai bei pedagogų padėjėjos. Visi dalyviai buvo kūrybiški, todėl darbai labai skirtingi ir originalūs. Džiugina tai, kad vaikai stebi lesyklėles, jose atskrendančius paukščius, rūpinasi maisto atsargomis taip ugdydami savo meilę gamtai ir gebėjimą pasirūpinti silpnesniais.
Projekto pabaigoje buvo sukurta video medžiaga visai darželio bendruomenei, kurioje patalpinti visi gerumo akcijos „Pasirūpinkime paukšteliais“ kūrybiniai darbai ir pozityvios emocijos veikiant komandoje. Taip pat darbai puošia mūsų darželio teritoriją ir džiugina praeivių širdis.
Auklėtojos: Vita Ibelhauptienė ir Greta Česokaitė