Informacija naujai atvykstančioms šeimoms

Tėvelių dėmesiui!

Kviečiame susipažinti su informacija, kuri buvo pateikta susirinkimų, vykusių liepos 16 ir 23 dienomis metu.

 

Lopšelis-darželis “Pilaitukas”

 

Lopšelis-darželis „Pilaitukas“  savo veiklą pradėjo 2008 m. rugsėjo 24 dieną. Ugdymo kalbos – lietuvių, lenkų, rusų. Per 12 metų įvyko darželio plėtra: darželio veiklos pradžioje veikė 13 grupių, šį rudenį jau veiks 18 grupių.

Lopšelyje-darželyje veikia 13 grupių adresu, I.Kanto al. 27-101, 3 grupės, adresu, Įsruties g. 27-101. Rugsėjo mėnesį atsidarys dar viena filialas, adresu Vydūno g. 2-57A. Šiame filiale įsikurs 2 ankstyvojo amžiaus grupės.

Viena iš įstaigos stipriausių pusių – tai bendradarbiavimas su tėvais, aktyvus tėvų dalyvavimas įstaigos gyvenime. Darželis daug dėmesio skiria vaikų sveikatos stiprinimui, fizinių galių puoselėjimui. Šiemet darželis įsitraukė į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Yra parengta ir patvirtinta 2020-2025 metų sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos dienoraštis“.

Visi darželio vaikai yra apdrausti dėl nelaimingų atsitikimų. Atsitikus nelaimei, tėveliai gali kreiptis į draudimo kompaniją „Gjensedige“ ir gauti išmokas.

Vaikų saugumo užtikinimui darželyje yra įdiegta kortelinė praėjimo sistema. ir kodinė įėjimo sistema.

 

 

Vaikų ugdymo darželyje ypatumai

 

Darželyje ugdoma vaiko asmenybę: drąsus, smalsus, kūrybiškas, aktyvus vaikas, kuris pasiruošęs naujiems atradimams bei iššūkiams.

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą ir pavirtintą ikimokyklinio ugdymo programą.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti  optimalią  vaiko  raidą,  padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

 

Kviečiame susipažinti su vaiko dienele darželyje.

 

 

Vaikų adaptacija

 

Lopšelio darželio „Pilaitukas“ psichologė kalbėjo apie sėkmingą vaiko adaptaciją, ją lemiančius veiksnius. Darželio lankymas – gyvenimo pasikeitimas, prie kurio turi prisitaikyti ir tėvai, ir vaikai. Pats pirmasis ir esminis sėkmingos adaptacijos elementas – tėvų pasiruošimas vesti vaiką į darželį. Tai – jų vidinis nusiteikimas, ramybė ir pasitikėjimas žinant, kad vaikas jau pasirengęs lankyti ugdymo įstaigą.

 

 

Maitinimo organizavimas, mokestis už maitinimą, lengvatų taikymas

 

Dietistė / Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė pristatė mokesčio už vaiko išlaikymą darželyje tvarką.

  • Darželio meniu. Jis yra atnaujintas ir patvirtintas Maisto veterinarinės tarnybos. Įtraukti kokybiškesni maisto produktai, vaikai pratinami prie sveikatai subalansuoto maisto, į meniu yra įtraukta daugiau daržovių, vaisių, ankštinių daržovių, pieno ir jo gaminių, mažesnis kiekis cukraus, druskos.
  • Jeigu vaikas turi alergiją, reikia pristatyti alergiją patvirtinančias pažymas ir suderinti jo meniu su darželio dietiste.
  • Visiems naujiems vaikams, kurie pradeda lankyti įstaigą, sveikatos pažymas būtina pateikti rugsėjo mėnesį. Pažymos pateikiamos sistemoje e.sveikata.

Priešmokyklinukai nuo šių metų rugsėjo mėnesio turi teisę gauti nemokamus pietus. Tėvai turi užpildyti prašymą prisijungus prie sistemos www.spis.lt

 

 

Po Žolinių su visais tėvais bus derinamas atvykimo į darželį laikas, bus pranešta, kokioje grupėje bus vaikas. 

 

Jeigu turite klausimų, drąsiai klauskite, mes visada esame pasiruošę jus išklausyti ir jums padėti. Mes tikimės glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo.

 

 

Vaikas visada gali išmokyti suaugusį trijų dalykų: džiaugtis be jokios priežasties, visada būti kuo nors užsiėmusį ir iš visų jėgų reikalauti to, ko trokšti. (Paulo Coelho)