Pilaituko veikla nuo 2020 metų gegužės 18 dienos  

SAVIVALDYBĖ INFORMUOJA

 

 

Dėl ugdymo proceso atnaujinimo.

 

Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, o įstaigos užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą.

Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: žaidimų aikštelę, ribojamas skirtingų grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose (jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką).

Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.

 

 

Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?

 

Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojant temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra matuojama įėjus į patalpas o, atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą.

 

 

Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?

 

Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje pakabintomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.

 

 

Dėl termometrų ir kitų priemonių.

 

Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje – termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, skydai ir kt.) – pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai draudžiamos.

 

 

Dėl mokesčio.

 

Iki š. m. gegužės 15 d. mokama tik už maitinimą. Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.

Dėl nedarbingumo pažymėjimų tėvams.

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas, jeigu:

 

Linkime sklandaus darbo!

Maloniai, vicemerė Edita Tamošiūniatė

 

 

 

 

ATMINTINĖ DĖL DARŽELIO LANKYMO

 

♦ Švietimo pagalba (logopedo, psichologo) ir toliau bus vykdoma nuotoliniu būdu. Būrelių veikla nebus vykdoma.

♦ Kai kuriose grupėse dirbs kiti pedagogai. Auklėtojos praneš, kokie pedagogai dirbs Jūsų vaiko grupėje. Šie pasikeitimai yra dėl karantino, pedagogų atostogų, ligos ar dėl darbuotojų, esančių rizikos grupėje.

♦ Organizuojant darželyje veiklą griežtai bus privaloma laikytis visų saugumo reikalavimų.

♦ Į darželį vaikai bus priimami per nurodytus įėjimus nuo 7/8 val. iki 9 val. ryto. Prie įėjimo paskambinama skambučiu, ateina darbuotojas, dėvintis kaukę, pamatuos vaikų temperatūrą, palydės vaikus į grupes.

♦ Atvedantys vaikus suaugusieji turės būti su nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis ir į darželio patalpas užeiti negalės, atsisveikinti su vaiku turės prie įėjimo. Prašome įvertinti gaištamą laiką ir susiplanuoti kelionę į darbą neskubant.

♦ Lauke prašome laikytis saugaus 2 metrų atstumo vieni nuo kitų.

♦ Vaikams kaukių dėvėti nereikia.

♦ Prieš pasiimdami vaiką iš darželio informuokite auklėtoją nurodytu telefonu arba paskambinus skambučiu, darželio darbuotojas palydės vaiką iki Jūsų grupės įėjimo. Kuomet vaikai bus lauke, vaikų privaloma laukti prie savo grupės įėjimo darželio darbuotojas palydės vaiką iš žaidimo aikštelės iki Jūsų.

♦ Draudžiama į darželį neštis žaislus ar kitas priemones iš namų.

♦ Sekite informaciją įstaigos Facebook puslapyje ir įstaigos internetinėje svetainėje.

 

 

Tikimės stiprios ir vieningos bendrystės, besirūpindami mūsų vaikų, darbuotojų ir savo saugumu kartu!

 

Pagarbiai
lopšelio-darželio „Pilaitukas
“ administracija