Informacija dėl tėvų nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą darželyje

Tėvelių dėmesiui,

 

Vadovaujantis 2019 m. liepos 29 d. gautu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjos raštu „Dėl tėvų nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigose išieškojimo tvarkos“ Nr. A51-72376/19(3.3.2.26E-KS) ir 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 30-84 „Dėl nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose,
įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

 

R a g i n a m e kuo skubiau, iki 2019 m. rugpjūčio 26 d. sumokėti susidariusias skolas už vaiko išlaikymą darželyje pagal rugpjūčio mėnesį gautus mokėjimo kvitus. Prašome mokėti tikslią sumą, nurodytą mokėjimo kvite.

 

P r i m e n a m e, kad vadovaujantis „Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo IV skyriaus 20 ir 21 punktais“, Tėvams (globėjams) laiku nesumokėjus nustatytų įmokų už vaiko išlaikymą (maitinimo ir (ar) ugdymo) daugiau kaip 60 kalendorinių dienų, įstaigos vadovas įsakymu gali pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų apie tai tėvus įspėjęs raštu prieš 10 darbo dienų.

 

Kilus neaiškumui dėl mokėjimo kvitų ir pan., prašome kreiptis į grupės, kurią šiuo metu lanko vaikas, auklėtoją.

Pagarbiai,

Direktorė Rasita Gylienė