Vadovo veiklos ataskaita

Vadovo veiklos ataskaita ir kitų metų veiklos užduotys

Išsami vadovo 2018 m. veiklos ataskaita – strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimas

 

Komentarus ir pasiūlymus siųsti įstaigos tarybos pirmininkei Lilijai Dževeckajai el. paštu – dzeveckaja.pilaitukas@gmail.com (ne vėliau kaip iki sausio 30 d.).