Informacija naujai atvykstančioms šeimoms

  • Informacijos papildymas dėl vaikų vaikų priskyrimo į atsilaisvinusias vietas:

Tėvai ar globėjai privalo kreiptis į nurodytą įstaigą per 10 kalendorinių dienų nuo vaikų priskyrimo į grupę datos, patvirtinti vaiko atvykimą raštu ir pateikti šiuos privalomus dokumentus:

– vaiko gimimo liudijimo kopiją;

– gydytojų pažymas (jei tokių esama);

– dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė.

Tėvai (globėjai), negalintys atvykti į Įstaigą dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę), apie tai turi pranešti Įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) per 10 kalendorinių dienų nuo vaikų priskyrimo į grupę datos ir informuoti apie Įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.

Nepateikus reikiamų dokumentų laiku ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis, sutartis nebus sudaroma ir vaikas neteks vietos Įstaigoje. Prašymai į Įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo. Prisijungus prie savivaldybės interneto svetainės https://svietimas.vilnius.lt/ galima matyti savo vaiko informaciją.

 

  • Informacijos papildymas:

Tėvai atvykę į darželį patvirtinti vaiko atvykimą, susipažįsta ir pasirašo du sutarties egzempliorius, kadangi vienas egzempliorius lieka darželyje, kitas priklauso vaiko tėvams. Savo sutarties egzempliorių galite atsiimti praėjus 2 dienom nuo pasirašymo, kadangi sutartis privalo būti užregistruota darželio mokymo sutarčių registre, pažymėta vilnius.lt sistemoje bei patvirtinta darželio direktoriaus įsakymu.

Tėvelių patogumui, sutartį galima atsiimti iki darželio lankymo pradžios (rugsėjo mėn.). Prireikus, pasirašytą sutarties egzempliorių galima atsiimti tą pačią dieną.

 

  • Tėvai ar globėjai, gavę pranešimą apie vaikui skirtą vietą „Pilaituke“, privalo kreiptis į l/d „Pilaitukas (I. Kanto a-l. 7A) iki š.m. gegužės 31 d., patvirtinti vaiko atvykimą raštu ir pateikti šiuos privalomus dokumentus:

 

– vaiko gimimo liudijimo kopiją;

– gydytojų pažymas (jei tokių esama);

– dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė.

 

Tėvai priimami kiekvieną darbo dieną.

 

Tėvai (globėjai), negalintys atvykti į Įstaigą dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę), apie tai turi pranešti Įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) iki š.m. gegužės 31 d. ir informuoti apie Įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.

Nepateikus reikiamų dokumentų laiku ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis, sutartis nebus sudaroma ir vaikas neteks vietos Įstaigoje. Prašymai į Įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo. Prisijungus prie savivaldybės interneto svetainės https://svietimas.vilnius.lt/ galima matyti savo vaiko informaciją.

 

„Pilaitukas“ laukia Jūsų atvykstant!