Konferencijos „Sumanus pedagogas ir laimingas vaikas” akimirkos

 

VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ METODINĖS-PRAKTINĖS KONFERENCIJA
„SUMANUS PEDAGOGAS IR LAIMINGAS VAIKAS“

 

Ši konferencija skirta Vilniaus miesto pedagogams ir auklėtojų padėjėjoms, siekiant apibendrinti paskaitų ciklo „Pozityvaus ugdymo metodai“ įgytas žinias ir pristatyti savo gerąsias darbo patirtis su vaikais, siekiant jų gerovės. Paskaitų-diskusijų ciklo tikslas buvo stiprinti pedagogų ir auklėtojų pasitikėjimą savimi, suteikiant taip reikalingų ir savalaikių žinių apie vaikų raidos imliuosius periodus, sudėtingų vaikų ugdymo(si) situacijų valdymą, bendruomenės mikroklimato kūrimą, darbą su ypatingais vaikais ir bendradarbiavimą su vaikų tėvais.

Konferencijoje dalyvavo Vilniaus Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Alina Kovalevskaja. Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktorė Rasita Gylienė konferenciją pradėjo pranešimu „Paskaitų –diskusijų ciklo gerosios patirties refleksija“.

Konferencijos moderatorės:

Všį „Vaikų ugdymas“ direktorė, LEU SEF Socialinio ugdymo katedros vedėja doc. dr. Sigita Burvytė.

Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Dževeckaja

 

Žodiniai pranešimai:

 • VšĮ „Vaikų ugdymas“ ir LEU SEF Socialinio ugdymo katedra. Pranešimas „Sumanus pedagogas – ugdymo turinio kūrėjas“. Pranešėja: VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė, LEU SEF Socialinio ugdymo katedros vedėja doc. dr. Sigita Burvytė. Koreferentė Vilma Puišienė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“ Pranešimas: „Sumanus pedagogas ir aktyvūs tėvai“. Pranešėjos: priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Norvilienė, auklėtoja Virginija Dagilienė. Koreferentė Rūta Lukšytė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė.
 • Sietuvos progimnazija. Pranešimas: „Sumanus aktyvių dainelių pritaikymas vaikų ugdymo(si) procese“. Pranešėja: muzikos mokytoja Inga Gučienė. Koreferentė Monika Seibutytė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“. Pranešimas: „Žaislai ir žaidimai vaikų rankomis“. Pranešėja: auklėtoja Inga Bogdevič. Koreferentė Eglė Varnienė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“. Pranešimas: „Tu ir aš – viena šeima“. Pranešėja: auklėtoja Svetlana Barkovskaja. Koreferentė Božena Luneckienė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė.
 • Vilniaus l/d “Pilaitukas”, auklėtoja. Pranešimas: „Mikroklimato kūrimas edukacinėje erdvėje“. Pranešėja: auklėtoja Ramunė Cerebiejienė. Koreferentas Arnold Žukovski, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantas.
 • Vilniaus darželis-mokykla “Saulutė”. Pranešimas: „Inovatyvių technologijų taikymas ugdant Alfa kartos vaikus“. Pranešėjos: auklėtoja metodininkė Irena Gontovnik, auklėtoja metodininkė Ana Rumianceva. Koreferentė Martyna Komparskienė , LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Zylutė“. Pranešimas: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų etninio tapatumo puoselėjimas sumaniosios edukacijos renginiuose“. Pranešėja: auklėtoja metodininkė Jelena Chvostova. Koreferentė Živilė Kibeikienė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė.
 • VšĮ „Mažieji šnekučiai“ ir Všį „Vaikų ugdymas“. Pranešimas: „Šeimų stovykla – sumanus būdas pasinerti visai šeimai į anglų kalbos mokymąsi“. Pranešėja: anglų kalbos mokytoja ir sumaniosios edukacijos projektų rengėja Jelena Piliutinienė. Koreferentė Ramunė Gustienė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“. Pranešimas: „Sėkmingas bendradarbiavimas su šeima-kelias laimingo vaiko link“. Pranešėja: auklėtoja Dalė Aleksiejūnienė. Koreferentė Rūta Bukšaitienė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė.
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“. Pranešimas: “Sumanus ypatingų vaikų integravimas į grupės veikla”. Pranešėja: auklėtoja Snieguole Bučinskaitė. Koreferentė Audronė Kuzminskienė, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė.
 • Lietuvos edukologijos universitetas Socialinės edukacijos fakultetas Socialinio ugdymo katedra. Pranešimas: „Sumaniai ugdai – vaiko šypseną matai“. Pranešėjos: Socialinės pedagogikos 1 kurso studentės: Violeta Stabinskaitė, Violeta Kisielė, Eglė Balčiūnienė, Asta Basijokaitė, Auksė Švažaitė. Koreferentė Rimgaudas Lapienis, LEU SEF Socialinių industrijų magistrantė.

Aptarimas ir diskusija „Gerosios patirties pritaikymo galimybės“. Moderatorės: VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė, LEU SEF Socialinio ugdymo katedros vedėja doc. dr. Sigita Burvytė ir Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Dževeckaja

 

 Stendiniai pranešimai

 Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“. Pranešimo tema: „Laimingą vaikystę kuriame kartu“. Rengė: priešmokyklinio ugdymo pedagogės Sigita Norvilienė, auklėtoja Virginija Dagilienė.

Vilniaus lopšelis-darželis „Raktelis“. Pranešimo tema: „Mikroklimato kūrimas grupėje kartu su tėveliais“. Rengė: ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Regina Virpša.

Vilniaus lopšelis-darželis „Raktelis“. Pranešimo tema: „Bendradarbiavimas su tėvais, valdant  sudėtingas vaikų ugdymo(si) situacijas“. Rengė: ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Irena Ugrevič.

Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“. Pranešimo tema: „Tu ir aš – viena šeima“. Rengė: auklėtoja Svetlana Barkovskaja.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“. Pranešimo tema: „Draugystės žiedeliai mūsų darželyje“. Rengė: priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė Milda Piliuvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė Daiva Sebeckienė.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvitis“. Pranešimo tema: „Margaspalvė Lietuva“. Rengė: dir. pavaduotoja ugdymui Ramunė Gustienė, vyresnioji auklėtoja Rasa Pakšienė, vyresnioji auklėtoja Liliana Šimanska.

Nuotraukos Auksės Švažaitės.