“Pilaituke” vyksta paskaitų – diskusijų ciklas Vilniaus miesto darželiams

Lopšelyje – darželyje “Pilaitukas” vyks paskaitų – diskusijų ciklas Vilniaus miesto pedagogams ir auklėtojų padėjėjoms: „Pedagogų ir auklėtojų padėjėjų kompetencijų stiprinimas, įtraukiojo ugdymo sąlygomis“

 

Paskaitų – diskusijų organizatoriai:  VšĮ „Vaikų ugdymas“ vadovė dr. Sigita Burvytė ir lopšelis – darželis „Pilaitukas“. Paskaitų – diskusijų ciklą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

 

Paskaitų-diskusijų ciklo metu pedagogai ir auklėtojų padėjėjos geriau pažins save bei gebės pozityviai bendradarbiauti su vaiko tėvais ir kitais bendruomenės nariais.

 

Kovo 6 d. vyko pirmoji paskaita – diskusija “Auklėtojų  bei auklėtojų padėjėjų pareigos ir atsakomybė. Komandinis darbas.”