Pilietinė akcija  „Aš – lietuvis“

l/d „Pilaitukas“ „Zuikučių“, „Paukštelių“ ir „Bitučių“ grupių vaikai dalyvavo Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ organizuojamoje  pilietinėje akcijoje  „Aš – lietuvis“.