“Pilaitukas” bendradarbiauja su Lenkų mokytojų asociacija Lietuvoje „Macierz szkolna“

 

Lenkų mokytojų asociacijos Lietuvoje „Macierz szkolna“ organizuoja projektą, kuriame jau 3 metus dalyvauja Vilniaus lopšelis – darželis “Pilaitukas”. Projektas finansuojamas fondo „Pagalba lenkams Rytuose“ lėšomis.

 

Projekto tikslas: siekiant gerinti vaikų ugdymo kokybės turinį, įsigyti reikalingų priemonių, kurios pagerintų grupių materialinę bazę, papildytų edukacines erdves. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. – 2017 m.

 

Rezultatas. 2017 m. Vilniaus lopšeliui – darželiui “Pilaitukas” skirta 757,63 EUR. Už šias lėšas įsigytos ugdomosios priemonės (lavinamosios priemonės, kanceliarinės prekės), skirtos „Saulučių“ ir „Drugelių“ grupėms (ugdomoji kalba – lenkų kalba).

 

Nuo 2014 m. racionaliai ir kryptingai naudojamos lėšos padėjo įkurti „Drugelių“ grupės edukacinę erdvę „Pilaituko laivynas“. Šioje erdvėje vaikai žaidimo forma susipažįsta su įvairiais pasaulio kraštais, žmonių papročiais, kultūra. Vaikai gali tapti piratais ar laivo kapitonais bei aplankyti savo svajonių šalį. Taip pat dalyvaujant projekte kompiuterizuota “Drugelių” grupė, buvo įsigytas nešiojamas kompiuteris, ekranas projektoriui.