Inovatyvus bendradarbiavimas su Vilniaus kolegija

Vilniaus lopšelis – darželis “Pilaitukas” ir toliaus sėkmingai bendradarbiauja su Vilniaus kolegija.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Norvilienė dalyvauja Vilniaus kolegijos organizuojamuose lektoriaus, eksperto Albert Janssens 3 metų tęstiniuose mokymuose “Reflektyvioji pedagogogika”, kurie vyksta anglų kalba ir kurių pabaigoje pedagogė gaus pažymėjimą.

 

Lektorius, ekspertas Albert Janssens iš Belgijos pagal tarptautinę Erasmus mainų programą dėsto Vilniaus kolegijoje, taip pat yra parengęs pasirenkamą kursą Pedagogikos fakultete „Reflektyvioji pedagogika”. Jo metu lektorius išdėsto keletą temų, organizuoja seminarus, kartu su studentais atlieka daugybę praktinių užduočių, studentai vyksta į ugdymo įstaigas atlikti stebėjimų. Albert Janssens nuostatos atspindi ne tradicinę mokymo, o šiuolaikinę – mokymosi paradigmą, pabrėžiančią pedagogų gebėjimus reflektuoti profesinę aplinką.

 

Lektoriaus Albert Janssens dėstomo kurso metu pedagogė įgys naudingų žinių, kurias galės taikyti savo darbe. Tai rimtas ir labai vertingas kursas.