Lėšų panaudojimo ataskaitos

 

Vilniaus lopšelio – darželio „Pilaitukas“

mokesčio už vaiko ugdymą einamųjų 2017 m. lėšų panaudojimo ataskaita

2017-01-01- 2017-09-01

 • Lavinimo priemonėms: žaislams, edukacinėms priemonėms – 2724,02 EUR; knygoms – 511,42 EUR
 • Medikamentams (šaldančiam ledui) – 21 EUR
 • Kanceliarinėms prekėms – 1257,65 EUR
 • Vaikams skirtiems vidaus baldams: poilsio zonų kūrimui, mokykliniams stalams – 5452,06 EUR; dviaukštėms lovytėms – 5338,52 EUR
 • Radiatorių dengimui medinėmis grotelėmis – 5180,74 EUR
 • Ūkinėms prekėms bei higienos prekėms – 1803,49 EUR
 • Indams į grupes – 375,93 EUR
 • Informacinių technologijų naudojimo užtikrinimui – 104 EUR
 • Vaikų draudimui – 1200 EUR
 • Kilimėlių valymui ir nuomai – 493,19 EUR
 • Prekėms ir paslaugoms, reikalingoms ugdymo procesui gerinti (praėjimo kortelėms, spausdinimo kasetėms, akvariumo priežiūrai) – 1323,16 EUR

MOKESČIO UŽ VAIKO UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PANAUDOJIMO APRAŠAS

 

Vilniaus lopšelio – darželio „Pilaitukas“

Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos 2017 m. lėšų panaudojimo ataskaita

2017-01-01- 2017-09-01

 

 • Prekėms (kanceliarinėms prekėms, spausdinimo kasetėms, vaikiškų lovų čiužiniams ir kita) – 1698,77 EUR
 • Medikamentams – 194,54 EUR
 • Ūkinėms prekėms – 1129,85 EUR
 • Vaikams skirtiems vidaus baldams: dviaukštės lovytėms – 4791,60 EUR, staliukams, spintelių uždengimui durelėmis – 1280,57 EUR
 • Lauko apsauginei dangai bei čiuožykloms lauko žaidimų aikštelėse – 2744,30 EUR
 • Privalomiems pirmosios pagalbos ir higienos mokymams – 240 EUR
 • Šiukšlių išvežimui – 806,70 EUR
 • Telefono paslaugoms – 97,41 EUR
 • Kitoms paslaugoms (deratizacijai, maistinių atliekų tvarkymui, smėlio atvežimui ir tikrinimui, gesintuvų patikrai ir pildymui ir kita) – 1849,84 EUR

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS UGDYMO APLINKOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS