Naujai atvykusių lopšelio amžiaus vaikų tėvelių dėmesiui!

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI,

Š. m. rugsėjo 12 d., 17.00 val. aktų salėje vyks naujai atvykusių lopšelio amžiaus vaikų (1,5-3 m.) tėvų susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Supažindinimas su bendra darželio tvarka.

2. Mokesčiai.

3. Einami klausimai.

Po bendro susirinkimo įvyks susirinkimai grupėse, su auklėtojomis.                 

                        

                                                                                                                                                      Administracija