Sveikatingumo mėnuo lopšelyje – darželyje „Pilaitukas“

Projektą „Vasaris sveikatingumo mėnuo“ – lopšelio – darželio „Pilaitukas“ bendruomenė įgyvendina  jau ketvirtus metus. Vienas iš prioritetinių įstaigos tikslų yra vaikų sveikatos stiprinimas.

Visą vasario mėnesį lopšelio-darželio vaikai, jų broliai, sesės, tėveliai, seneliai bei visas darželio kolektyvas aktyviai sportuoja,  mankštinasi, daug būna gryname ore bei diskutuoja apie tinkamą maitinimąsi.

Fizinis aktyvumas padeda tenkinti biologinį vaiko poreikį judėti, skatina motorikos vystymąsi, stimuliuoja organizmo augimą, gerina protinį ir fizinį darbingumą.

O pradėti siūlome nuo savęs, todėl eidami su vaiku namo galite:

surengti estafetę iki artimiausio medžio;

didžiausio sniego senio konkursą;

toliausiai numestos sniego gniūžtės varžybas;

darykite „sniego angelus“ …………..


Kiekvienoje grupėje  atsirado „minčių žemėlapiai“ – kaip galima įgyvendinti šį projektą:

 • Keliauti į mišką – parką;
 • Mėtyti į taikinį lauke (kuo aukščiau ar žemiau);
 • Keisti rėžiminius momentus (ryte išeinant į lauką);
 • Pastatyti lauke kliūčių ruožą iš sniego;
 • Tėvai veda kūno kultūros užsiėmimus, demonstruoja ir leidžia išbandyti įvairias sporto šakas;
 • Sukurti kuo daugiau fizikam aktyvumui skirtų priemonių;
 • Kiekvienas penktadienis „Šokių diena“;
 • Kartu su tėvais mankštintis ryte;
 • „Piešia rankytės – piešia kojytės“;
 • Kliūčių ruožas koridoriuje;
 • Atvira veikla „Linksmoji joga“;
 • „Linksmasis krepšinis“;
 • Kineziterapiniai užsiėmimai;
 • Vasario 16-sios minėjimas
 • Talentų šou;
 • Draugiški kūno kultūros užsiėmimai;
 • Sveiko maisto ragavimas;
 • Miego diena;
 • Nepargriūk ant slidaus takelio – diena!