Projektas “Christmas time”

2016 m. spalio 19 d. įstaigoje organizuoto seminaro „Tarptautinės programos „eTwinning“ veiklos mažųjų ugdyme“ metu išgirdau teiginį, jog: „tarptautinė eTwining programa, tai pats smagiausias ir labiausiai įkvepiantis būdas mokytis, net neįtariant, kad mokaisi“. Išgirdus tokius žodžius, kyla noras patikrinti kiek juose yra tiesos. Todėl ilgai nesvarsčiusi „Paukštelių“ grupės bendruomenė įsitraukė į tarptautinės programos eTwining projektą „Christmas time“.
Projekto metu turėjome galimybę susipažinti su kitų, projekte dalyvavusių Europos šalių Kalėdų tradicijomis bei papročiais, išgirsti įvairių šalių Kalėdines daineles gimtąja bei anglų kalbomis. Gaminome savo naujai atrastiems draugams Kalėdines atvirutes bei siuntėme jas paštu į įvairias Europos šalis (sakome ačiū tėveliams, įsitraukusiems į šį projektą ir padėjusiems vaikučiams namuose pagaminti Kalėdines atvirutes).
Ir galiausiai labai džiaugėmės sulaukę Kalėdinių sveikinimų nuo savo naujų draugų iš: Italijos, Lenkijos, Estijos, Rumunijos, Čekijos, Graikijos, Prancūzijos. Ir ne tik džiaugėmės, bet ir ieškojome žemėlapyje šalių, iš kurių atkeliavo laiškai, aptarėme įvairių šalių draugų vardus, pastebėjome skirtumus tarp savo ir jų vardų, skaitėme įvairiomis kalbomis parašytus laiškus ir vertėme juos į lietuvių kalbą.
Pasibaigus šiam projektui sakome, jog teiginys „tarptautinė eTwining programa, tai pats smagiausias ir labiausiai įkvepiantis būdas mokytis, net neįtariant, kad mokaisi“ – teisingas.

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sigita Norvilienė