Tarptautinio projekto “Inkliuzinis ugdymas ankstyvoje vaikystėje: gerosios praktikos sklaida” dalyviai

2016 m. lapkričio 17 – 23 d. įstaigą aplankė 80 Belgijos (VIVES University College), Danijos (University College Syddanmark), Jungtinė Karalystės (University of Northumbria at Newcastle), Nyderlandai (Hanze University of Applied Sciences), Portugalijos (Instituto Politécnico de Coimbra), Turkijos (Balikesir University) švietimo sistemos atstovų, kurie nuo 2014 m. rugsėjo mėn. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas partnerių teisėmis dalyvauja Erasmus+ strateginių partnerysčių programos 3 m. trukmės projekte „Inclusive Education in Early Childhood: Developing Good Practices“ (2014-1-TR01-KA203-011754). Projekte, be VK PDF, dalyvauja 6 šalys. Projektą koordinuoja Balikesiro universitetas Turkijoje.

Projekto metu siekiama perteikti kuo daugiau tarpkultūrinių žinių, kurios padės būsimiems pedagogams ugdyti atskirtį patiriančių vaikų kompetencijas ir talentus inkliuzinėje aplinkoje.

Projekto dalyviai turi galimybę pabendrauti su įstaigos bendruomene, pasivaikščioti po darželio  erdves, kartu pažaisti su vaikais, diskutuoti apie švietimą.  Susipažinę su darželio bendruomene, delegacijos dalyviai:

 

  • S T E B I S I tėvų aktyviu dalyvavimu darželio veikloje (aplinkų kūrimu, dalyvavimo ugdomojoje veikloje).
  • D Ž I A U G I A S I, jog darželio pedagogai didelį dėmesį skirią vaikų emocinio intelekto ugdymui, kad vaikams sudaromos sąlygos kalbėti apie tai kaip jie jaučiasi, kodėl? Kad šiame procese dalyvauja tėvai.
  • L I N K I sėkmingos pedagogo ir pedagogo padėjėjos komandinės veiklos, „darbo tarp vaikų“, vadovaujantis vaikų idėjomis kurti aplinką bei organizuoti veiklą.

 

20161117_111405  20161117_142123_lls p1160963