Evakavimo pratybos „Kuo skubiau apsirenk ir į kiemą nužingsniuok“

2016 m. lapkričio 11 d. 11 val.  darželyje žaidimo forma vyko tęstinės – kasmetinės mokomosios evakavimo pratybos „Kuo skubiau apsirenk ir į kiemą nužingsniuok“. Pratybų tikslas – praktiškai evakuoti vaikus, auklėtojas, personalą įstaigos turimais resursais, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą, apmokyti darželio bendruomenę, kaip reikėtų elgtis įstaigoje kilus gaisrui.

 

   

Vaikai sustoję į koloną po du tvarkingai išeina iš pastato evakuaciniu išėjimu. Išėjus iš pastato grupės ir darbuotojai rinkosi Sporto aikštelėje nuo miško pusės.

Evakuacija pavyko puikiai, kadangi įstaigos bendruomenės nariai yra susipažinę su evakuacijos planu, žino, kaip elgtis išgirdus pavojaus signalą, kokia kryptimi išeiti.