Studentų praktika

    Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“ iš pedagogų turinčių didesnę patirtį mokosi būsimi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

    Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto vaikystės pedagogikos studijų programos, pirmo kurso studentės atliko pedagogo asistento praktiką Vilniaus lopšelyje- darželyje ,,Pilaitukas“  nuo 2015 m. lapkričio 16 d. iki 2015 m. gruodžio 6 d. Studenčių išsikelti praktikos tikslai: stebėti ir analizuoti, taip pat reflikuoti ugdymo institucijų specifiką, vaikų žaidimus, elgesį, veiklas, savijautą, nuotaiką taip pat atpažinti individualius vaikų ypatumus, poreikius įvairiais amžiaus tarpsniais. Siekta susipažinti su ikimokyklinės įstaigos auklėtojo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo veikla, bendrauti su vaikais ir kitais ugdymo proceso dalyviais.

    Praktiką įstaigoje nuo 2015 m. spalio 20 d. iki gruodžio 11 d. atlieka ir Lietuvos edukologijos universiteto ugdymo mokslų fakulteto vaikystės studijų katedros ketvirto kurso studentė. Jos tikslas buvo pagilinti patyrimą, derinant teorines žinais ir ugdymo praktiką, atlikti ugdomąją veiklą, atsižvelgiant į ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos programos specifiką, taip pat toliau ugdytis pedagogo preofesinei karjerai svarbias vertybines nuostatas.

 P1150210 P1150221