Bendruomenės akcija “Pasidalink”

               

atsisiųsti

Ištiesk gerumo ranką…

Pasidalink su mažiau turinčiu!!!

 

Kurkime Kalėdų stebuklus drauge!

Kas tai? 

Įstaigos bendruomenės bendradarbiavimas su Vilniaus Švento Juozapo (Pilaitės) parapija drauge prisidedant prie „Carito“ labdaros ir paramos fondo renkant paramą maistu bei dalijant ją nepasiturintiems žmonėms.

 

Kodėl tai svarbu?

 

Skiepijama vaiko tolerancija, empatiškumo jausmas bei pagalbos svarba mažiau turintiems žmonėms.

 

Kaip galiu prisidėti?

 

Iki gruodžio 11 dienos, atnešti grupės auklėtojai negendančius maisto produktus (kruopas, makaronus, konservus, aliejų, cukrų…) ir nurodyti vaiko šeimą. Maisto žymėjimo lapuose surašyti atneštų produktų pavadinimus. Surinktus maisto produktus, vaikai su auklėtoja, atneš į „Žuvyčių” grupę

ir dės į specialią, maisto rinkimo, dėžę.

 

Kur tai bus panaudojama?

 

Gruodžio 14 dieną, suaukoti maisto produktai, bus perduoti Švento Juozapo (Pilaitės) parapijos klebonui  Ričardui Doveikai, kuris maisto produktų paramą padalins parapijos daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, asmenims, turintiems negalią, vienišiems ir socialiai remtiniems pensinio amžiaus žmonėms.

 

Kas dalinasi – tam apdovanojimai!

 

Visi dalyviai apdovanojami padėkos raštais.

 

Akcijos „Pasidalink“ autorės ir organizatorės  – auklėtoja metodininkė Raminta Užusienienė ir auklėtojos padėjėja Irena Baracevičienė.