Dalijamės gerąja patirtimi

Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ atstovai: direktorė R. Gylienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Krištolaitytė, auklėtoja metodininkė R. Užusienienė, vyresnioji auklėtoja V. Dagilienė ir auklėtoja S. Norvilienė rengė stendinį pranešimą bei dalijosi  sukaupta gerąja patirtimi „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir  tėvų bendradarbiavimo formos: stiprinant pozityvią tėvystę tarptautinėje konferencijoje „Socialinio verslo ir komunikacinių industrijų modeliavimas socialinei įtraukčiai“, kuri vyko Lietuvos edukologijos universitete.

IMG_0981