2% parama

         Dėkojame už paramą mūsų lopšeliui – darželiui „Pilaitukas“, kurią Jūs suteikėte praėjusiais metais pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos. Su panaudotų lėšų ataskaita galite susipažinti kiekvienos grupės stende. Labai tikime Jūsų gerumu bei supratingumu ir prašome iki šių metų gegužės 1 dienos 2 procentus pajamų mokesčio vėl padovanoti mūsų įstaigai.

 

Informacija paramos formos pildymui

2% GPM paramos skyrimui reikalingą FR0512 formą (02 versija) galite gauti:

 • Paspaudę šią nuorodą (formą atsispausdinsite ir pildysite duomenis įrašydami ranka);
 • Pildant elektroniniu būdu, jums reikės apsilankyti ir prisiregistruoti EDS (Elektroninės deklaravimo sistemos puslapyje).

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos (02 versija) pildymo taisyklės.

 

Vilniaus lopšelio – darželio „Pilaitukas“ duomenys, reikalingi formos FR 0512 pildymui:

 • 1 laukelyje – asmens kodas;
 • 2 laukelyje – telefono numeris;
 • 3V laukelyje – vardas;
 • 3P laukelyje – pavardė;
 • 4 laukelyje – adresas;
 • 5 laukelyje – mokestinis laikotarpis (praėję metai);
 • 6S laukelyje – žymėti varnele;
 • E1 laukelyje – 2;
 • E2 laukelyje – 301879757;
 • E4 laukelyje – 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį darželiui;
 • E5 laukelyje – užpildomas, kai mokesčio dalį tiems patiems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (ar) politinėms partijoms pageidaujama skirti ilgiau kaip 1 metus. Įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo metų, įrašytų 5 laukelyje.

Prašymas Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktas tokiais būdais: 

1. Įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui.

2. Išsiųstas paštu Valstybinei mokesčių inspekcijai. Prašymą įdėti į voką, užklijuoti, pasirašyti ant voko užklijuotos linijos taip, kad voko nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo ir išsiųsti paštu gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijai.

3. Išsiųstas elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą) arba sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose gali prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512  forma (02 versija) pateikti internetu.